Hållbarhet

HÅLLBARA TILLSAMMANS

På Christinas Gästgifveri vill vi visa omsorg för både vår närmiljö, vår globala miljö och för våra medarbetare och gäster. Vi vill vara med och bana vägen för en hållbar framtid genom att aktivt arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Tiden att agera och göra hållbara förändringar och omställningar ligger inte för framtiden, den är nu! På Christinas Gästgifveri ser vi det som vårt självklara ansvar att agera hållbart. Vi gör det tillsammans med vår personal, våra leverantörer och våra gäster.

Vi skall också visa att det går lätt, är roligt och är inspirerande att agera mer hållbart – för det känns ju bra att göra rätt! Vi fortsätter att varje dag arbeta efter de hållbarhetsmål vi har satt upp, vi lär oss under arbetets gång, och drivs av en vilja och nyfikenhet på hur vi kan utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete framåt.

DE GLOBALA MÅLEN OCH VÅRA INSATSER

Christinas Gästgifveri är inte bara ett enskilt företag, vi är en del av ett sammanhang, ett samhälle, ett land och en planet. Därför tycker vi det är självklart att vårt hållbarhetsarbete kopplar till de gemensamma globala hållbarhetsmålen.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Även om agendan är författad för nationer och regeringar är den ett gemensamt ansvar. Vi alla kan och behöver arbeta aktivt för att vi ska lyckas nå de fantastiska målen i agendan.

Från de 17 globala målen väljer vi att lyfta fram fyra mål som ligger oss närmast hjärtat, som bäst knyter an till vår verksamhet och där vi har störst möjlighet till påverkan. Läs vidare så berättar vi vilka insatser och handlingar vi gör för att leva upp till våra mål.

Vi vill medvetandegöra kunder & konsumenter

Vi strävar efter att ge tydlig information på vår hemsida och sociala medier om hur vi arbetar med Hållbar utveckling.

Vi stödjer CleanSeas arbete genom att bland annat köpa deras armband till våra kunder och personal. De är ett lokalt företag i Örebro.

 • På våra menyer så framgår det tydligt vilka råvaror vi använder och var de kommer ifrån.
 • Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar vi till att stoppa utarmningen av haven och minska utsläppen från odlingar.
 • Vi planerar att informera och bjuda in Begravningsbyråer på mat, lokal musik och goda samtal samt ge vår speciella Globala målen lapp till de.
 • Vi planerar att anordna föredrag med Monika Jarls bok Hel hälsa. Almi kanske kan vara en samarbetspartner.

 

  Vår personal är viktigast

  Det skall vara roligt att gå till jobbet !
  Man skall trivas och ha arbetsuppgifter som känns meningsfulla.
  Att kunna påverka sitt arbete är viktigt för motivation och engagemang.

  När man arbetar hos oss så skall arbetsbelastningen vara rimlig.

  Vi vill skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och mår bra.

  Vi anställer personal utifrån kunskap och kompetens.

  Vi ger ansvar och fördelning av arbetsuppgifterna där sin egen kunskap och kompetens kommer till sin rätt.

  Att ha varierande arbetsuppgifter så det ej blir enformigt.

  • Vi har personal från bygden som har nära till jobbet med resor och transport.
  • Vi har personal som är mogna och med erfarenhet av livet.
  • Vi lär oss handla miljövänligt – att personalen väljer ekologiskt, närodlat och tex köpa kött av en medarbetare som är lokala jägare i familjen.
  • Vår ambition är att utvecklas både som person och i arbetsuppgifterna.
  • Vi erbjuder att förkovra sig genom kurser, mässor, event och intressanta utbildningar.

  Vi arbetar hållbart i alla leverantörsleden

  Allt det som köps in till företaget kommer från verksamheter som också är hållbara och värnar om konsumenters bästa.

  Produkterna skall kunna spåras om problem uppstår så att alla berörda kan agera ansvarsfullt.

  • I största utsträckning tillagas allt från grunden för att undvika halvfabrikat och onödiga kemikalier.
  • Vi minimerar matsvinn genom att vara noga med att använda de produkter som köps in.
  • Vid inköp av nya inventarier handlar vi både begagnat och nytt med fokus på kvalité som har lång livslängd.
  • Vi skall fråga våra leverantörer och kunder hur de arbetar med hållbarhet och hur vi kan bidra.

  Vi engagerar oss i det lokala samhället

  Vi vill vara en naturlig del av lokalsamhället och värnar goda relationer och samarbeten. 
  För invånare, föreningar och lokala företag vill vi vara det naturliga förstahandsvalet.

  • Vi finns med i livets alla skeenden, dop, student, bröllop, 50-årsfest och begravning.
  • Vi deltar i lokala aktiviteter som gymnastik, innebandy och promenad grupper.
  • Företaget är medlem i lokala idrottsföreningar och hembygdsgårdar.
  • Vi deltar på lokala marknader och event.
  • Vi uppmuntrar till att köpa lokalt och närodlat och gynnar de företag som finns i närheten.
  • Vi vill skapa bättre kännedom om lokala företagarföreningar i exempelvis Tysslinge, Nora, Lindesberg och Örebro.

  Vi eftersträvar att skapa en miljö där varje människa känner sig sedd och uppskattad.

  Vårt mål är att vara en plats där värdskap och respekt genomsyrar varje möte.

  Vi värnar om vår planet och vill minimera våra avtryck

  Vi arbetar för att minimera vår energiförbrukning genom att exempelvis använda energisnåla glödlampor och digitala fakturaflöden.

  Vi är noga med att släcka lampor i rum och använda avstängningsknappen på sladdar.

  Vid byte av maskiner försöker vi i första hand laga eller köpa begagnat.

  • Vi är noga med att källsortera.
  • Alla städ och rengöringsmedel är av miljövänlig sort.
  • Vi vill minimera användningen av aluminium och plastfolie och använder då Tupperware produkter.
  • I samtal med fastighetsägaren hitta fler lösningar som bidrar till hållbarhet.
  • Vi vill utöka laddningsmöjligheter för elbil.
  • Personalen som bor närmast promenerar eller tar cykeln till arbetsplatsen.
  • Företagets senaste inköpta bil är en ladd hybrid.

  För oss är det viktigt att både kommuner, politiker och näringslivet tar ansvar och där vi bidrar till vår del.