Kick off

Har ert företag genomgått en omorganisation eller har ni nya mål i sikte?

Då kan en kick-off vara det perfekta avstampet mot det nya!

Vi har skapat några event som bygger på och utvecklar teamwork. En kick-off ger deltagarna möjlighet att finslipa sina förmågor i en annan miljö än på ett kontor eller i ett konferensrum.

Vi ser till att teamet har roligt och är engagerat! En kick-off kan innehålla allt från ett barfota pyssel a´ la ERNST eller glitter och glamour som Hollywoodfrun Maria Montazami. En annan mycket populär aktivitet är Matlagningsmiddag, där vi gemensamt lagar vår goda mat, som vi sedan äter tillsammans. Deltagarna kommer att ha en fantastisk stund, samtidigt som företagets mål med eventet uppnås.

Varför görs det så många aktiviteter som inte är jobb?

För att få till ett bra samarbete och effektivt arbete behöver vi också känna samhörighet och tillit till våra kollegor. Genom att lära känna varandra bättre på en mer personlig nivå, lär vi oss hur de vi arbetar med fungerar. Det underlättar kommunikation och arbetsmetoder längre fram i arbetet.

Gemensamma roliga aktiviteter är också viktiga för att vi ska känna engagemang och motivation inför uppgiften som ligger framför oss. Det känns alltid lättare och roligare att börja jobba i ett projekt som känns kul.

”En kick-off handlar mindre om specifika detaljer, och mer om att få alla att arbeta tillsammans och skapa ett engagemang inför det gemensamma målet”