Integritetspolicy – GDPR

Hej!

Enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR,  som ersätter PuL behöver vi företagare ha en förteckning om de uppgifter vi samlar in om våra kunder.

Ansvarig för era inlämnade uppgifter är Christinas Gästgifveri AB, org nr: 559081-8059.

Vi sparar era frivilligt inlämnade uppgifter (namn samt mail) för att kunna skicka ut våra nyhetsbrev.
Ni kan NÄRSOMHELST avsluta genom att skicka ett mail till  info@christinajarl.se

Vi uppdaterar epost-adresser kontinuerligt och raderar gamla epost-adresser till Nyhetsbrevet en gång vartannat år i vår databas som endast Christina har  tillgång till.

Vi kommer aldrig på något sätt sälja eller lämna vidare era uppgifter!

Ni kan närsomhelst begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om just er.

På er anvisning är vi skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Med vänliga hälsningar

Christina Jarl

Se följande länk för mer info: 
Personuppgifter
https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/vad-ar-en-personuppgift